Testamente – mall för testamente

52 kr
Testamente – mall för testamente
Artikelnummer BL-m109
Skickas omgående
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information
Ett testamente måste upprättas skriftligt för att vara giltigt. Denna mall för testamente består av 7 varianter:
  • Testamente 1: Inbördes testamente mellan makar med särkullbarn

  • Testamente 2: Inbördes testamente mellan makar med gemensamma barn och särkullbarn

  • Testamente 3: Inbördes testamente mellan sambor

  • Testamente 4: Testamente av ensamstående

  • Testamente 5: Testamente till förmån för bröstarvinge

  • Testamente 6: Testamente till förmån för en organisation

  • Testamente 7: Testamente med legat

Tillsammans med mallarna får du en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av ett testamente och vilka uppgifter det ska innehålla.