Framtidsfullmakt – lättanvänd mall för framtidsfullmakt med anvisningar

105 kr
Framtidsfullmakt – lättanvänd mall för framtidsfullmakt med anvisningar
Artikelnummer BL-m270
Skickas omgående
Format
Mall BLinfo
Förlag
Björn Lundén Information
Den här mallen/blanketten hjälper dig att utforma en juridiskt korrekt framtidsfullmakt. Du får även en pdf-fil som beskriver vilka regler som gäller vid utformandet av fullmakten och vilka uppgifter den ska innehålla.

Mallen finns i fyra versioner med plats för upp till fyra fullmaktshavare, då vi märkt att många inte vill välja ut ett av sina barn som fullmaktshavare och på så vis få övriga barn att känna sig förfördelade.

Allmänt om framtidsfullmakt

1 juli 2017 infördes en lag om framtidsfullmakter. Framtidsfullmakt är en ny form av ställföreträdarskap för vuxna, vid sidan av god man och förvaltarskap.

En framtidsfullmakt ges till någon som kan sköta dina personliga och ekonomiska angelägenheter när du inte längre själv är förmögen att göra det till följd av sjukdom, psykisk störning eller liknande. 

Framtidsfullmakten innebär att du (när du är frisk och vid dina sinnens fulla bruk) utser en person som ska fatta beslut för din räkning när du själv inte längre är förmögen det. Framtidsfullmakten påminner alltså om en vanlig fullmakt men ikraftträdandet ligger framåt i tiden.