Den druckna apan och andra essäer

100 kr
E-bok
Artikelnummer 9789189782372-100
Skickas omgående
Författare
Johan Frostegård
Utgivningsdatum
2023-03-09
Förlag
Lava förlag
Format:
  • Epub med vattenmärke

Hur behandlades egentligen de mest sårbara i början av covid-19-pandemin? Kommer vi i framtiden kunna uppnå en medellivslängd på över 100 år? Dessa och en rad andra saktuella frågor anvhandlas i denna essäsamling som spänner över skönlitteratur, medicinsk etik, immunologi och andra medicinska teman. Dessa områden, som idag ofta betraktas separat, hänger ihop då det finns flera gemensamma nämnare. En sådan är en experimentell hållning, och här diskuteras Lars Gyllenstens författarskap i såväl en nyskriven essä som en äldre. 

I en annan essä om skönlitteratur figurerar både Johann Wolfgang von Goethe och Esaias Tegnér, tillsammans med Horace Engdahl. Covid 19-pandemin diskuteras i några essäer, där ett evolutionärt perspektiv på viruset och dess evolution och mutationer är centralt.

Andra medicinska teman handlar om immunsystemet och dess sinnrika uppbyggnad, gamla mediciner som ännu används, samt hur vi egentligen kan bli. Kommer vi kanske i framtiden att kunna förebygga hjärt- och kärlsjukdomar med hjälp av ett vaccin? 

Det och mycket annat hanteras i denna högaktuella bok som tar avstamp i medicinsk etik.