Göta-manna sånger och dalvisor

48 kr
E-bok
Artikelnummer 9789178934089-100
Skickas omgående
Författare
Thomas Thorild
Utgivningsdatum
2020-05-03
Förlag
Modernista
Format:
  • Epub med vattenmärke
Göta-manna sånger och dalvisor är skriven under slutet av Thorilds liv, ett exempel på folkdiktning som utgör ett anmärkningsvärt bidrag till den svenska allmogekonsten.

Thomas Thorild [1759-1808] var en svensk författare och filosof som kom att bli en förgrundsgestalt för romantiken i Sverige. Till hans främsta verk hör lärodikten Passionerna [1785], skriven för en poesitävling av sällskapet Utile Dulce, och En kritik över kritiker [1791], vars publicering föranleddes av författarens långvariga polemik med Johan Henric Kellgren.