Harmen

30 kr
E-bok
Artikelnummer 9789178934096-100
Skickas omgående
Författare
Thomas Thorild
Utgivningsdatum
2020-05-03
Förlag
Modernista
Format:
  • Epub med vattenmärke
I dialogdikten Harmen [1787] möter skalden åskguden Tor, vars vrede riktas mot honom i stället för mänskligheten. Skalden axlar vreden och vänder sig mot Lögnens Välde som han tycker upprätthålls av tyranner.

Thomas Thorild [1759-1808] var en svensk författare och filosof som kom att bli en förgrundsgestalt för romantiken i Sverige. Till hans främsta verk hör lärodikten Passionerna [1785], skriven för en poesitävling av sällskapet Utile Dulce, och En kritik över kritiker [1791], vars publicering föranleddes av författarens långvariga polemik med Johan Henric Kellgren.