Passionerna

48 kr
E-bok
Artikelnummer 9789178934119-100
Skickas omgående
Författare
Thomas Thorild
Utgivningsdatum
2020-05-03
Förlag
Modernista
Format:
  • Epub med vattenmärke
Passionerna [1781, tryck 1785], är Thomas Thorilds banbrytande filosofiska lärodikt skriven för en tävling av sällskapet Utile Dulce. Verket – skrivet på hexameter och uppdelat i sex sånger – bröt mot klassicismens rådande ideal och lade grunden för en ny diktarroll.

Thomas Thorild [1759-1808] var en svensk författare och filosof som kom att bli en förgrundsgestalt för romantiken i Sverige. Till hans främsta verk hör lärodikten Passionerna [1785], skriven för en poesitävling av sällskapet Utile Dulce, och En kritik över kritiker [1791], vars publicering föranleddes av författarens långvariga polemik med Johan Henric Kellgren.