mekapina-so-mecupina

37 kr
E-bok
Artikelnummer 9789515685094-100
Skickas omgående
Författare
Rami Turtiainen
Utgivningsdatum
2017-12-15
Förlag
Books on Demand
Format:
  • Epub med vattenmärke
Kokoelman runoissa itsensä viiteryhmistä ulkopuoliseksi kokeva subjekti havainnoi maailmaa, jossa arkikeskustelusta, sosiaalisesta ja institutionaalisesta mediasta ja poliitikkojen puheenvuoroista on muodostunut vallankäytön diskurssien ja kirjavien arvolatausten uuskäsitteiden temmellyskenttä; maailma, joka kriisien keskellä yrittää pakottaa jokaisen omaan kuplaansa. Samanaikaisesti kokija kaipaa tavallista arkea, reflektoi itseään ja yrittää kehittää ajatteluaan karsinoiden ulkopuolella. Ympäröivän todellisuuden alistaessa eskapismiin ja kyynisyyteen, on naiivi toivo ankkuroitunut lapsiin, filosofiaan ja taiteeseen.