Öga för öga

30 kr
E-bok
Artikelnummer 9789178931989-100
Skickas omgående
Författare
Simone de Beauvoir
Utgivningsdatum
2019-07-17
Förlag
Modernista
Format:
  • Epub med vattenmärke
Essän Öga för öga av Simone de Beauvoir. I översättning av Anna Petronella Fredlund.

SIMONE DE BEAUVOIR [1908-1986] var en fransk författare, filosof, feminist, samhällsteoretiker och politisk aktivist. Mest berömd av hennes böcker är Det andra könet [Le Deuxième Sexe, 1949], en av feminismens och genusteorins centrala klassiker, från vilken följande citat kommer: »man föds inte till kvinna, man blir det«. Till hennes viktiga verk hör även romanen Mandarinerna [1954], men det är främst i essäformen som de Beauvoir praktiserade sin feministiska etik och fenomenologi.