Valda dikter

59 kr
E-bok
Artikelnummer 9789146233169-100
Skickas omgående
Författare
Gunnar Björling
Utgivningsdatum
2020-01-13
Förlag
Wahlström & Widstrand
Format:
  • PDF med vattenmärke
  • PDF med Adobe Encryption
  • Epub med vattenmärke
  • Epub med Adobe Encryption

GUNNAR BJÖRLINGS (1887-1960) poesi bröt väg för den finlandssvenska dikten med ett alldeles eget språk och sätt att se på världen. Han valde själv ut dikter ur sin stora produktion mellan 1922–1955 i tre urvalsböcker: Du jord du dag, 1957, En mun vid hand, 1958, Hund skenar glad, 1959. Året därpå avled han i Helsingfors, där han bodde och var verksam hela sitt liv. Det är dessa tre urvalsböcker vi nu samlar och förser med ett efterord av den danske kritikern och poeten Poul Borum.