Mysteriefågeln har landat och knäpper igång den nya dagen: - en väg till omställning och hopp i klimatkrisens tid

77 kr
E-bok
Artikelnummer 9789180271806-100
Skickas omgående
Författare
Göran Strömner
Utgivningsdatum
2021-06-03
Förlag
Books on Demand
Format:
  • Epub med vattenmärke
Hur bevarar vi hoppet när livet hotas? Vad vägleder oss på den inre resan? Hur ser en väg av omställning ut i klimathotens tid? Var finns den gemenskap som kan visa vägen? Klimatkrisen efterfrågar våra svar. Den väg Göran Strömner visar på i denna bok berör fem teman: Förundran - Förskräckelse - Förlåtelse - Förändring - Förtröstan. Alla är de nödvändiga för att den kursändring vi står inför skall bli djupgående och varaktig. Med dikter, berättelser och erfarenheter växer kapitlen fram inom dessa teman. Texterna får en personlig närhet genom att de är skrivna efter en större operation författaren genomgick hösten 2020. En period utan röst. Men det angelägna behöver ändå bli sagt. Inför hoten blir livet och hoppet tydligare. Göran Strömner upplever det så både för sitt eget liv och jordens framtid. Grunden till hoppet finns - för den nya dagen har redan börjat. Peter Halldorf, pastor och författare, skriver: "Vägledd av sin förundran tar Göran Strömner med läsaren på en resa där ett fönster öppnar sig på vid gavel för den helige Ande." Sofia Camnerin, generalsekreterare i Sveriges Kristna Råd, skriver i förordet: "Här finns längtan efter omställning, verklig förändring. Här ges byggstenar och bröd för hur det kan bli verklighet. Personliga erfarenheter av att ligga helt hjälplös på en sjukhussäng, varvas med berättelser om vandringar i skog och mark, teologiska studier, barnens frågor och forskarnas insikter."