What do the Pets Eat? - DigiRead A

58 kr
E-bok
Artikelnummer 9788772121352-100
Skickas omgående
Författare
John Præstegaard
Utgivningsdatum
2017-08-30
Förlag
DigTea
Format:
  • PDF med vattenmärke

What do the Pets Eat? introducerar engelska ord för djur och deras mat på ett roligt och lättläst sätt. Till slut repeteras de nya glosorna och läsaren frågas: What do the pets eat?

What do the Pets Eat? är anpassad till de första självständiga
läsaktiviterna på engelska från ca första klass. Det språkliga temat i denna DigiRead-bok är basics och ger läsaren de första engelska uttrycken för kommunikation om djur och deras mat.

Boken är uppbyggd med många upprepningar och illustrationer som underlättar förståelsen av texten.

Texten är inläst på brittisk engelska av en engelsk skådespelare. Uppläsningen kan pausas efter behov.

DigiRead A är uppbyggd med många upprepningar och
illustrationer som stödjer läsförståelsen.


QR-bok ger tillgång till ljud- och filmstöd för läsarens självständiga läsning. Skanna QR-koden på sida 2 med en smartphone eller surfplatta och få åtkomst till inlästa texter.